Select Page

Надреализам, фантастика и магичен реализам во македонското современо сликарство
Групна изложба

Текст: Виктор Божурски

Уметничка галерија, Куманово
28.12.2012 – 26.01.2013

 

Учесници: Величковски Владимир, Ефремов Кирил, Ивковиќ Богољуб, Јанчевски Трајче, Кашавелски Синиша, Коџоман Милош, Куноски Спасе, Манев Свето, Николовски Благоја, Оцепек Милиќ Иван, Ташковски Васко

Каталог: PDF mk