Select Page

Музеј или саемски павилјон
Напис

Автор: Софија Ѓуровска; изјави: Зоран Петровски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
21.06.1995

 

Напис: PDF mk