Select Page

Минофрлачот не е хумана порака за иднината
Напис
Автор: Ј(асна) Ф(ранговска); изјави: Решат Амети, Владимир Величковски

Објавен во Време, Скопје
17.08.2007

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)