Select Page

Маргина бр. 39

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

1998

 

 

Содржина: ДАДА, Анри Беар, Мишел Јарасу, Тристан Цара, Роберт Јанкулоски, Милчо Манчевски, Миле Ничевски, Елизабет Рудинеско и Мишел де Манасејн, Јулија Кристева, Анета Светиева, Лилјана Ѓузелова, Кики Смит, уметност и сексуалност…

Списание: PDF мк