Select Page

Македонска уметност во Сиднеј преку портрети / Macedonian Art in Sydney through Portraits
Самостојна изложба / Solo exhibition
Автор: Илија Узуновски / Author: Ilija Uzunovski

НУ Завод и музеј (Мала сала), Битола / NI Institute and Museum (Small Hall), Bitola
Отворање / Opening: 27.07.2004

 

Текст: Љиљана Христова / Text: Ljiljana Hristova

Каталог / Catalog: PDF mk/en