Select Page

Личен простор / Private space
Самостојна изложба (дел од проектот „Слевање на маргините”) / Solo exhibition (part of the project “Confluent margins”)
Ивана Тасев / Ivana Tasev

Културен центар Точка, Скопје / Cultural Center Tocka, Skopje
Април 2006 / April 2006

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)