Select Page

Ликовен салон на млади

Групна изложба (во рамки на „Карпошови денови на културата”)

Текст: Владимир Величковски

 

Музеј на Македонија, Скопје

1988

 

Учесници: Андреевска Нарциса, Анѓелковски Благоја, Арнаудовски Горан, Атанасоски Атанас, Аџиевски Томе, Биневски Слободан, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Вангели Жанета, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Георгиев Пепси Перица, Ѓорчески Владимирчо, Киселичка Маргарита, Коловски Рафаил, Кондовска Ана, Крстески Златко, Малиновски Зоран, Маневски Благоја, Митриќески Игор, Павлески Станко, Рамиќевиќ Исмет, Светиева Марија, Соколовски Славчо, Станкоски Александар, Станојковиќ Сашо, Урошевиќ Вана, Филипова Китановска Симонида, Шуловиќ Соња, Шумковски Јован

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)