Select Page

Лазар Личеноски
Комеморативна ретроспективна изложба

Текст: Димче Коцо

 

Уметничка галерија, Скопје
1 – 31 октомври 1968

 

Каталог: PDF mk