Select Page

Лазар Личеноски
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово
9 – 22 јуни 1978

 

 

 

Каталог: PDF мк