Select Page

Крик против трговијата со човечки битија

Напис

Автор: Милева Лазова; изјава: Љубомир Милошески

Објавен во Македонско сонце, Скопје

04.07.2003

 

 

PDF mk