Select Page

Излез бр.12

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Јуни 2014

 

 

Главен уредник: Фросина Стојковска

Текстови: Весна Илиевска, Елена Фидановска, Марија Грубор, Афродита Николова

Застапени автори: Томислав Османли, Славко Јаневски, Иванка Апостолова, Матеј Богдановски, Томе Трајков

Содржини: Креативна младинска акција проект што ги разбуди сите сетила, Деветтата уметност на нашата почва, Модниот дизајн – уметност?…

Публикација: PDF mk