Select Page

Капитал 
Колаборативен проект (во рамки на „Оправдано присутни – Искуства на слободата: настан за нула јавни пари”)

Автори/учесници: Игор Тошевски, ОПА, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски, Владимир Јанчевски

Организација: Јадро Асоцијација на независната култура
Место: Бул. „Св. Климент Охридски”, бр. 23, Скопје
06.12.2012

 

Флаер: PDF mk