Select Page

Изложба на фотографии и дијапозитиви во боја „Чаир 86“
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Чаир“

Дом на млади „25 Мај“, Скопје
5 – 25 јуни 1986

 

 

 

>>> Ангеловски Васил, Ангеловски Димитар, Андреевски Томе, Арнаудов Илија, Димовски Сашо, Дрнков Благоја, Ѓончески Гиле, Ѓоргоновски Лазо, Ѓорески Зоран, Живковски Јордан, Јаневски Живко, Матовски Зоран, Николовски Борис, Османов Ајри, Османов Емил, Петковска Љубинка, Силановски Зоран, Стојковски Велимир, Чокалиев Ордан

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)