Select Page

Изгубени души / The lost souls
Самостојна изложба / Solo exhibition

Јасминка Новковска / Jasminka Novkovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
2003

 

Текст: Паулина Пелова, Јасминка Новковска / Text: Paulina Pelova, Jasminka Novkovska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)