Select Page

Игор Василев / Igor Vasilev
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Станко Павлески / Text: Stanko Pavleski

 

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery Skopje – Daut Pasin Hamam, Skopje
11 – 25 мај 1993 / 11 – 25 May 1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng