Select Page

Значајна институција во ликовниот живот
Напис

Автор: не е наведен; изјави: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
14.02.1968

 

Напис: PDF mk