Select Page

Заштита во музеите има, но треба да се надградува
Напис
Автор: Весна Ивановска: изјави: Емил Алексиев, Ристо Петковски, Валентин Соклевски

Објавен во Дневник, Скопје
16.01.2006

 

Напис: PDF mk