Select Page

Жанета Вангели / Zaneta Vangeli
Самостојна изложба / Einzelausstellung
Текстови: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum fur zeitgenossische Kunst, Skopje
01 – 22.06.1994

 

Каталог / Katalog: PDF mk/de