Select Page

Дипломски работи од колекцијата на ФЛУ
Публикација

Текст: Вељо Ташовски

Факултет за ликовни уметности, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
2005

 

Учесници: Алексоска Билјана, Ангелкова Сабрина, Андонова Даниела, Атанасоски Атанас, Бајдевска Анета, Бошковски Зоран, Велковска Ивана, Вујисиќ Лидија, Гаговиќ Милун, Гашевски Драган, Десоска Моника, Димановска Ива, Димитровска Гордица, Дрнев Никола, Дуковски Дарко, Жерновски Велимир, Иванов Александар, Ивановска Симјановска Анета, Илиќ Ирена, Јанковска Нела, Јосифова Ива, Кебакоски Ице, Кожухарова Сања, Кончалиев Ѓорѓи, Кубуровска Наташа, Лазеска Росица, Манчевска Јасна, Митевски Андреј, Мусовиќ Оливер, Никлевски Ристе, Паскали Ирена, Перовски Спасе, Поповиќ Биљана, Рауник Маја, Стефковски Игор, Хаџи-Николова Гордана, Цветановска Марина, Цветковиќ Мирослава, Чаповска Виолета, Шаровиќ Станислава, Шемов Борис

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)