Select Page

Димче Коцо
Самостојна изложба

Текст: Борис Петковски

Центар за култура и информации, Скопје
17.04 – 30.04.1986

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)