Select Page

Димитар Стојчевски
Самостојна изложба

Текст: Владимир Величковски

 

Уметничка галерија, Куманово
12 – 25 декември 1980

 

 

Каталог: PDF мк