Select Page

Димитар Аврамовски Пандилов
Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева

 

Центар за култура и информации, Скопје
26.04 – 05.05.1975

 

 

Каталог: PDF мк