Select Page

Две ипол соби / Two and a Half Rooms
Самостојна изложба / Solo exhibition
Верица Ковачевска / Verica Kovacevska

Национална галерија на Македонија – Мултимедијален центар „Мала станица“, Скопје / National Gallery of Macedonia – Multimedia center “Mala stanica”, Skopje
12.2011 – 01.2012

Текст: Маја Чанкуловска-Михајловска / Text: Maja Cankulovska-Mihajlovska

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

Покана / Invitation: PDF mk/eng

Леток / Handout: PDF mk/eng