Select Page

Дванаесет највисоки републички признанија
Напис
Автор: не е наведен; цитат: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
11.10.1967

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)