Select Page

Гмитар Обрадовиќ
Самостојна изложба

Текст: Томислав Н. Цветковиќ

 

Уметничка галерија, Куманово
25.03 – 10.05.1988

 

 

Каталог: PDF мк