Select Page

Глигор Стефанов и неговите ликовни размислувања
Проекции и разговор
Учесници: Соња Абаџиева Димитрова, Блаже Чулев, Зоран Петровски, Мирослав Поповиќ

Младински културно – политички центар „Мито Хаџивасилев Јасмин“, Кавадарци
21.06.1987 19:00 ч.

 

Објава: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)