Select Page

Во пресрет на пролетта
Групна изложба

Учесници: Јадранка Урдаревска, Игор Тошевски, Беди Ибрахим, Роберт Пашовски, Александар Станковски

Текст: Виолета Крстиќ

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
26.03.1995

 

 

Каталог: PDF mk