Select Page

Војвода на коњ ќе дојава на Првомајска
Напис
Автор: А.П. ; изјави: Бранислав Игњатовиќ, Милован Кнежевиќ, Љупчо Трајков
Објавен во Дневник, Скопје
19.06.2010

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)