Select Page

Веселите продукти на големиот циркус
Самостојна изложба

Предговор: Златко Теодосиевски
Интервју со авторот: Викторија Васева Димеска

Издавач: Уметничка галерија, Скопје

 

Венеција
Август – октомври 2000

 

Каталог: PDF mk