Select Page

Венециското биенале е значаен фактор за афирмација
Интервју со Гоце Наневски
Разговарала: Весна Ивановска

Објавено во Дневник, Скопје
03.02.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)