Select Page

Блиску до сонцето и љубовта мракот помалку боли
Драган Спасески – Охридски / Dragan Spaseski – Ohridski

Текст: Борис Петковски / Text: Boris Petkovski

Дом на култура „Браќа Миладиновци“ – Струга
1999

 

Каталог / Catalog
PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)