Select Page

Арт република бр.6
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Април 2006

 

Текстови: Гоце Наумов, Златко Теодосиевски, Едвард Луси Смит,  Конча Пиркоска, Владимир Величковски, Билјана Исијанин, Маја Чанкуловска Михајловска, Марија Анастасијаду, Даворка Периќ Вучиќ Шнепергер, Свилен Стефанов, Клемен Феле, Тони Димков, Емилија Матаничкова, Роберт Јанкулоски, Сузана Тодоровска Павлоска, Ѓоко Муратовски, Ана Франговска, Стефан Санџаковски, Александар Станкоски,Сеад Џигал

Застапени автори: Ирена Паскали, Исмет Рамиќевиќ, Томе Аџиевски, Станко Павлески, Вело Ташовски, Илина Арсова, Дејан Иванов, Глигор Васков, Сашо Поповски, Благој Колев, Атанас Ботев, Ѓоко Антониев, Зоран Бошковски, Павле Кузмановски, Владислав Коцарев, Симон Апостолски, Александар Нетковски, Александар Симоновиќ, Глигор Чемерски, Газанфер Бајрам, Сашо Саздовски, Маријета Сидовски, Ангел Коруновски, Олгица Антовска, Жаклина Глигориевска – Кочовска, Јовица Мијалковиќ, Методи Ангелов, Мирна Арсовска, Верица Ковачевска, Иванка Апостолова, Атанас Ботев, Горан Дачев Горанд, Даниел Ѓурчиновски, Марјан Камиловски, Златко Крстевски, Александар Поповски, Александар Сотировски, Александар Станковски, Младен Стилиновиќ, Игор Тошевски, Синиша Цветковски, Илија Пенушлиски, Богоја Анѓелковски, Сергеј Андреевски, Мирослав Масин, Ване Костуранов, Александар Ивановски Карадаре …

Содржини: XI Зимски салон на ДЛУМ…

 

Списание: PDF mk (83 MB)