Select Page

Александар Ивановски Карадаре
Самостојна изложба

Текст: Викторија Васев Димеска

Дом на културата „Григор Прличев“ Охрид

12.07.1984

 

Организација: Музеј на современата уметност, Скопје

Каталог: PDF mk